Verslag week 1

4 oktober 2007
Verslag 1ste bijeenkomst VOW

Beeldende kunst

Aanwezigheden: - Ilse
- Maxime
- Maike
- Jessie
- Niels
- Kevin
- Jan
- Bart

Begin van de bijeenkomst = inlichting over literatuur “de kunstbank”

Agendapunten:

  • Bespreking SAM schaal:

Punt 1: initiatief
Punt 2: inzet en doorzettingsvermogen
Punt 3: discipline en stiptheid
Punt 4: sociale houding
Punt 5: communiceren
ð maken van een evaluatieformulier SAM schaal


  • Uitleg werking Black Board
Uitleg was duidelijk, ieder individu probeert black board uit. Indien er vragen zijn, richt je tot Ilse.

  • Sessie WIKI Spaces
Informatie gekregen van lector in verband met aanmaak WIKI Space website. Kevin bood zich aan voor creëren van de DADA HAHA WIKI Space website.
Aanmaak 3 pagina’s: home, project, verslagen.

  • Oriëntatie: brainstormen:
- graffiti
- pop art
- Mexico
- Kunst aan tafel
- Oceanië
- Zelfportret
- Water

Takenlijst
v Evaluatieformulier (Jessie, Maike)
v Start WIKI pagina (Kevin)
v Meenemen kunstproject “pop art & graffiti” (Ilse, Maxime)
v Brainstormen over mogelijke subthema’s + mogelijke onderzoeksvragen (iedereen)
Taakverdeling

Bijeenkomst Voorzitter Notulisten

1 Maxime Maike
Ilse Jessie

2 Maike Jan
Jessie Bart

3 Jan Kevin
Bart Niels

4 Kevin Maxime
Niels Ilse

5 Maxime Maike
Ilse Jessie

6 Maike Jan
Jessie Bart

7 Jan Kevin
Bart Niels

8 Kevin Maxime
Niels Ilse

Belangrijk!

Alle informatie, verslagen moeten ge-e-maild worden naar:
michel.janssens@xios.be
adrien.verbiest@xios.be
En uiteraard naar alle medegroepsleden.

Websites:

- beeldendekunst.wikispaces.com
- www.wikispaces.com
- vow.wikispaces.com
- www.wikipedia.org