xios.gif
xios.gif

VakOverschrijdend WerkenGroep : DaDaHaHa
Groepsleden : Ilse, Maxime, Maike, Jessie, Niels, Kevin, Jan, Bart
Gekozen casus : Beeldende Kunsten

EVALUATIECRITERIA UIT SAM-SCHAAL, GEKOZEN DOOR GROEP
  1. Initiatief
  2. Inzet en Doorzettingsvermogen
  3. Discipline en stiptheid
  4. Sociale Houdingen
  5. Communiceren

ONDERZOEKSVRA(A)G(EN)

Waarom is dit betreffende kunstwerk voor de kunstenaar kunst?

  • Wat zijn de drijfveren van de kunstenaar om dit kunstwerk te maken?
  • Heeft de kunstenaar veel inspanning moeten leveren om dit kunstwerk te ontwerpen?
  • Hoe is hij tot het uiteindelijke resultaat gekomen? (materiaal, soort verf...)


WERKWIJZE + TIMING
Hoe gaan jullie dat aanpakken? En welke tussenstappen tegen wanneer?
(Baseer je timing op de planningstabel van p.8 ev.)

Tegen:
- DA 4: Eerste versie van persoonlijke verwerking (in duo's)
Inhoudelijke wiki vrijdag 19/10/2007 online
- DA5: Definitieve versie van persoonlijke verwerking op wiki
- DA6: Nadenken over miniproject ==> hoe dit vertalen op leerlingniveau?
- DA7: Definitieve versie miniproject leerlingen
- DA8: Uiteindelijke wiki voor de leerlingen ONLINE
!! Miniproject (leerlingenbundel + lerarenhandleiding) inleveren. !!

Hoe: de 4 gekozen thema's werden verdeeld. In duo's wordt dit verder uitgewerkt.

TAAKVERDELING
Wie doet wat? Wie raadpleegt welke bronnen? (internet, bibliotheek, ...) of instanties (organisaties, personen, ...)?
Maxime en Ilse
- Popart uitwerken ==> gebruik maken van boeken en internet

Niels,Kevin en Jessie
- Wereldkunst
Bart, Jan en Maike
- Graffiti --> vooral gebruik gemaakt van het internet en boeken.EINDRESULTATEN / WAT EN WANNEER
(inhoudelijke wiki, bundels miniproject, wikipagina voor leerlingen,...)
Tegen:
- DA5 (vrijdag van deze week): definitieve versie persoonlijke verwerking op wiki
- DA7: definitieve versie bundel leerlingen
- DA 8: uiteindelijke wiki lln. online + BUNDELS INLEVEREN!!!!!
ANDERE AFSPRAKEN BINNEN DE GROEP

Iedereen houdt zich aan de data. Indien er zich problemen voordoen, wordt elk groepslid op voorhand via mail verwittigd!