EVALUATIEFORMULIER VOW:

Datum:16/10/07

Naam:
( persoon die in het invult)

Naam:……………………………………………………………………..
(Over welke persoon het gaat)

||
||
||
||
||

Intitiatief
Inzet en doorzettingsvermogen
Discipline en stiptheid
Sociale houding
Communiceren
Onvoldoende





Matig





Goed





Zeergoed





Eventuele opmerkingen





||
Heeft deze persoon een bijdrage geleverd tijdens de sessies?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als deze persoon voorzitter was; hoe vond je dat hij/zij het deden tijdens de sessie, geef enventueel punten ter verbetering voor deze persoon?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als deze persoon notulist was; hoe vond je dat hij/zij het deed tijdens de sessie, geef eventueel punten ter verbetering voor persoon?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………