Aanwezigen:

- Jessy Devries (Voorzitster)
- Maaike Slangen (Voorzitster)
- Kevin Kaerts
- Niels Engelen
- Maxime Costermans
- Ilse Jacobs
- Bart Schiepers (Notulist)
- Jan Schoofs (Notulist)

Agendapunten:

  • Oriëntatie: mogelijke thema’s

- Niels Engelen: Kamagurka
- Maxima Costermans: popart (werd gekozen), lichaamskunst (werd gekozen)
- Ilse Jacobs: graffiti (werd gekozen) en gezichtsbedrog.
- Bart Schiepers: snoepkunst.
- Maaike Slangen: lichaamskunst (werd gekozen).
- Jessy Devries: beeldende kunst en water.
- Jan Schoofs: wereldkunst aka monumenten (werd gekozen)

  • Bekijken van WIKI pagina en eventuele veranderingen toepassen

- Naam van onze WIKI pagina: http://dadahaha.wikispaces.com/
→ Pagina werd goedgekeurd door heel de groep. Het probleem, van het inloggen werd opgelost!

  • WIKI pagina: opmaak Engelse tekst

- Kevin, kreeg de opdracht om deze tekst te maken tegen volgende vergadering.

  • Bespreking evaluatieformulier

- Moet aangepast worden. Naam, datum en bijdrage moet er nog opkomen.
- Er werd ook beslist dat om de 2 weken, iedereen een evaluatie maakt van iedereen.

  • Formuleren van de onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag:
- Waarom is dit betreffende kunstwerk voor de kunstenaar kunst?

Probleemvragen:
- Wat zijn de drijfveren van de kunstenaar om dit kunstwerk te maken?
- Heeft de kunstenaar veel inspanning moeten leveren om dit kunstwerk te ontwerpen?
- Wie bepaalt dat dit kunst is?
- Waarom zijn sommige kunstwerken zoveel geld waard?
- Hoe is hij tot het uiteindelijke resultaat gekomen? (materiaal, soort verf...)
  • Informatie inwinnen over onderzoeksvragen / thema

- Tegen volgende week, moet er informatie gezocht worden over de volgende thema’s:
a) popart: Maxime Costermans en Ilse Jacobs
b) Graffiti: Jan Schoofs en Bart Schiepers
c) Lichaamskunst: Maaike Slangen en Jessy Devries
d) Wereldkunst aka monumenten: Niels Engelen en Kevin Kaerts

  • Verdeling van de taken voor volgende vergadering

- Jessy Devries: Informatie lichaamskunst, aanpassen en doorsturen evaluatieformulier.
- Maaike Slangen: Informatie lichaamskunst, aanpassen en doorsturen evaluatieformulier.
- Kevin Kaerts: Brief om reclame te verwijderen op WIKI, zorgen dat iedereen kan inloggen op WIKI via het mailtje, informatie wereldkunst aka monumenten.
- Niels Engelen: Informatie wereldkunst aka monumenten.
- Maxime Costermans: Informatie popart.
- Ilse Jacobs: Informatie popart.
- Bart Schiepers: Agendapunten opzoeken derde vergadering, informatie graffiti.
- Jan Schoofs: Verslag maken van tweede vergadering, informatie graffiti

IEDEREEN!!!!! → Evaluatie maken van iedereen, en meebrengen tegen volgende vergadering!!!!!

Belangrijk:

- Jan Schoofs en Bart Schiepers zijn volgende vergadering de voorzitters!
- Kevin Kaerts en Niels Engelen zijn volgende vergadering de notulisten!