M-Maybe, Roy Lichtenstein

roy_maybe.jpg


M-Maybe(1965) bevindt zich in het museum van Ludwig à Cologne in Duitsland.

Wie is deze kunstenaar?

Roy Lichtenstein, (°1923- +1997) was één van de bekendste popartkunstenaar. Hij beeldde dingen uit de consumptiemaatschappij af, gewoon zoals ze waren. Hij was niet tegen deze maatschappij, maar hij geloofde dat als hij deze levenswijze zo nauwkeurig mogelijk afbeeldde (of de dingen die symbool stonden voor deze maatschappij), ze zichzelf wel belachelijk zou maken. Hij omschreef zijn werk als zo kunstmatig mogelijk.

Mogelijk antwoord op de onderzoeksvraag: Waarom is dit betreffende kunstwerk voor de kunstenaar kunst?

Vanaf 1961 begon Lichtenstein strips te gebruiken. Hiermee werd hij ook bekend. De waarde in de herwerkte stripprenten zit in de tegenstelling: emotionele inhoud <--> coole afbeelding. In M-Maybe wordt de vrouw heel clichématig voorgesteld. Een blonde babe met blauwe ogen. Misschien wel de droomvrouw van vele mannen. Ze staart ons aan, terwijl ze zich afvraagt waarom haar vriendje niet komt opdagen. Zoals een vrouw steeds doet begint ze na te denken: Maybe he became ill! Ze houdt haar hand tegen haar hoofd, wat de droefheid nog eens extra in e verf zet. Voor Lichtenstein is dit kunst omdat HIJ het banale van de strip overtreft. Hij laat de gevoelens, de clichés extra tot uiting komen door de keuze van kleuren en omkadering. Ook bedekt hij het gezicht van de blondine met stippen. Zo creërt hij eenheid. Dit was dan ook zijn doel: 'Comics hebben een vorm, maar er is geen inspanning gedaan om die vorm echt één te maken. Het doel ligt anders, de één wil uitbeelden, ik zoek één te maken. Lichtenstein vindt dat hij van M-maybe EEN heeft kunnen maken, daarom is dit voor hem kunst.

Probleemvragen:

- Wat zijn de drijfveren van de kunstenaar om dit kunstwerk te maken?
Lichtenstein wil schijn creëren: hij wil dat de mensen denken dat zijn werken onpersoonlijk en vormloos qua stijl zijn.
Hij wil de consumptiemaatschappij belachelijk maken. Hij wil de massa geen kunst geven maar de expressie van de massa tot kunst maken.
- Heeft de kunstenaar veel inspanning moeten leveren om dit kunstwerk te ontwerpen?
Neen, de originele artiest is Tony Abruzzo, Lichtenstein heeft dit aangepast.
Hij heeft eerst het bestaande stripprentje op een doek geprojecteerd m.b.h.v. eeen diaprojector. Vervolgens heeft hij het gezicht bedekt met een stippelpatroon. Dit patroon werd nog duidelijker doordat hij het orginele werk vergrootte.Deze punten verliezen in het oorspronkelijke werk hun waarde, maar in de versie van Lichtenstein geven ze een extra tint aan het geheel.
- Hoe is hij tot het uiteindelijke resultaat gekomen? (materiaal, soort verf...)
Lichtenstein, heeft het bestaande werk aangepast. Hij heeft details weggelaten, en maakt vooral gebruik van de kleuren blauw, rood en geel. Ook maakt hij gebruik van dikke zwarte randen. De striptekeningen vergrootte hij zeer sterk uit, zodat zelfs de in een strip gedrukte egale kleuren als stippen op het schilderij verschenen.
47761783_7f64c55de8.jpg

M-MAYBE: orginieel werk
Originele artiest: Tony Abruzzo