1. Waarom?


'Het onderwijs vandaag de dag vraagt meer creatieve en cultuur georiƫnteerde leraren. Vlaamse scholen hebben veel in huis om leerlingen kunst en cultuur bij te brengen, maar niet alle leraren weten van aanpakken, de verschillen tussen scholen zijn enorm en het deeltijdkunstonderwijs is voor de elite.Kansarme of allochtone kinderen komen niet of te weinig in contact met kunst. Ook culturele instellingen bereiken nauwelijks een divers publiek, zelfs al hebben ze een groot aanbod voor kinderen.' Dit besloot het tijdschrift Klasse in zijn 'onderzoek van de maand'. De resultaten van dit onderzoek verschenen in de editie van oktober 2007.

'Cultuur-, kunst-, media- en erfgoededucatie moeten een vaste plek krijgen in het totale curriculum, voor ALLE leerlingen. Internationaal onderzoek leert immers dat kunst en cultuur essentiƫle talen zijn waarmee je de wereld kan begrijpen. Dat aspect ontbreekt in Vlaanderen bijna volledig', aldus internationaal prof.Anne Bamford van de Wimbeldon School of Art.

Dit in het achterhoofd kregen wij vanuit de opleiding de opdracht om een kunstproject uit te werken. Via dit project willen wij vakoverschrijdende eindtermen nastreven. Dit project loopt ook parallel met onze lessen 'Uitnodigen tot leren.' Uitnodigen tot leren beoogt plezier en intrinsieke motivatie voor het leren van onze leerlingen. Dit met het vasthouden van en terug opgang brengen van de leerspiraal. Om ons-aspirant-leerkrachten- te laten voelen waar het echt om gaat werd het didactisch atelier vakoverschrijdend werken opgericht. Via dit project werken wij ook aan de basiscompetenties voor de beginnende leerkracht. Dit project ligt ingebed in een realistische context, het gaat hier om onze bewuste inbreng. Zo komen we dus tot stijgende zelfsturing.

2. Inhoud


Wij kozen voor beeldende kunsten. Om de leerlingen zo een breed mogelijke waaier aan keuzemogelijkheden voor te schotelen opteerden wij ervoor om ons project op te delen in drie subthema's. De leerlingen kunnen kiezen tussen popart, graffiti en monumenten. Deze drie subthema's liggen tamelijk ver uit elkaar. Dit was voor ons dan ook de uitdaging, we werken immers allemaal naar dezelfde onderzoeksvraag: 'Wat maakt dat het desbetreffende kunstwerk voor de kunstenaar kunst is?' toe. Elk subthema probeert via activerende, afwisselende werkvormen de leerlingen op een toffe, leerrijke manier van kunst te laten proeven.

3. Wie zijn wij?


Het project 'DaDaHaHa' is een realisatie van acht aspirant-leerkrachten van de Xios Hogeschool Limburg.
Het subthema popart werd uitgewerkt door twee studenten algemene vakken:
Maxime Costermans (Frans- Nederlands- PAV)
Ilse Jacobs (NCZ- Nederlands-PAV)

Het subthema graffiti werd uitgwerkt door drie L.O.-studenten:
Bart Schiepers
Jan Schoofs
Maike Slangen

Het subthema monumenten werd uitgwerkt door drie L.O.-studenten:
Jessie Devries
Niels Engelen
Kevin Kaerts

Ook zijn wij onze begeleidende lectoren Michel Janssens en Adrien Verbiest zeer dankbaar.