1. Algemeen beeld

- Wie is Gaudi ?


- geboren te 25 juni 1852 in de Catalaanse plaats Reus
- Hij is een Spaanse architect
- Hij ontwierp een aantal markante gebouwen(waarvan De Sagrada Familia het bekendste is)
- Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van de organische architectuur
- Deze kunststroom wordt ook wel het Catalaans Modernisme genoemd


- kenmerken van de monumenten van Gaudi ?


- Hij is één van de grondleggers van de organische architectuur(=Deze kunststroming wordt gekenmerkt door het gebruik van gebogen (in plaats van rechte) lijnen, asymmetrie en veelvuldig gebruik van organische elementen ontleend aan de natuur, gecombineerd met rijke decoratie en detaillering)
- Ook spaghettistijl genoemd vanwege de typische golvende lijnen.
- Zijn werk wijkt erg af van dat van zijn tijdgenoten. Hij streefde er naar om architectuur een organisch onderdeel van de natuur te laten zijn. Door zijn bizarre fantasie leidde dat tot zeer ongebruikelijke bouwvormen. Ook zijn meubelen en andere kunstnijverheidsobjecten worden gekenmerkt door abstracte vormen en een vervreemding van het voorwerp.
- Doordat Gaudí vele vormen aan de natuur ontleende, wordt zijn stijl "biologisch" genoemd.

- Enkele werken van Gaudi

- Sagrada Família:
external image Sagrada_Familia.JPG
- Casa Batlló
external image Schoorstenen_op_het_dak_van_casa_battlo.JPG

- Casa Milà
external image Casa_Mila%2C_schoorstenen.JPG

- Parc Güell
external image Parc_guell%2C_onder_het_plein.JPG
- Cripta Colònia Güell
external image Cripta_de_la_Col%C3%B2nia_G%C3%BCell_1.jpg- gekozen werk van Gaudi


Sangrada Familia
- Wat is de Sagrada Familia


- Het is een wonderlijk bouwsel in de zogenaamde
Catalaans modernisme vol grillig gevormde torentjes en ornamentjes, waaraan al tientallen jaren gewerkt wordt, zó lang, dat de voltooide gedeelten al zijn aangetast en gerenoveerd moeten worden. Velen denken dan ook dat het werk nooit voltooid zal worden. De bouwstijl van Gaudí behoort tot de Jugendstil.

-Waarom is dit betreffende monument voor de kunstenaar kunst?


- De Sagrada Familia is een monument met tal van ideeën van Gaudi die telkens een diepere betekenis hebben. Deze betekenissen hebben een religieuze betekenis en alle facetten van het leven (van Jezus) komen er in voor.
De tempel zou drie façades krijgen (façade van de geboorte, façade van de glorie en façade van de passie) met elk vier torens, die samen de twaalf apostelen moeten symboliseren (elke toren moet een moment uit het leven van Christus laten zien).

- Een centrale hoofdtoren, omringd door vier torens, moest Christus tussen de evangelisten voorstellen.

- Elke zuil heeft een “thema”. Zo heeft de westfaçade het thema het lijden van Christus en de oostfaçade of oostgevel die uitkijkt op de reizende zon, staat voor de geboorte van Christus. De belangrijkste zuidkant is gewijd aan de hemelse glorie.

- Bij het geboortegedeelte is veel decoratiewerk en o.a. drie poorten: "Fe", "Esperanca" en "Caritat" (geloof, hoop en liefde) die de ingang zijn naar de vleugel van de kruisweg. Daarin komen in de vorm van beelden en reliëfs scènes voor uit het leven van Christus en uit de Mysteries van de Rozenkrans .


- onderzoeksvragen

- Wat zijn de drijfveren van de kunstenaar om dit kunstwerk te maken?
Hij wil in het ontwerpen van zijn monument altijd nieuwe vormen bedenken.
Hij wil dat het monument zijn stempel zet op het beeld van Barçelona .
Hij wil zijn ideeen, de ziel van het gebouw duidelijk maken aan de hand van zijn architectuur.
- Heeft de kunstenaar veel inspanning moeten leveren om dit kunstwerk te ontwerpen?
Gaudi kreeg in 1883 de opdracht om de bouw van de Sagrada Famillia over te nemen, dit was Gaudí's laatste werk; hij wijdde de laatste jaren van zijn leven uitsluitend hieraan en leefde heel die tijd als een kluizenaar op de werf.
- Wie bepaalt dat dit kunst is?
- Waarom zijn sommige kunstwerken zoveel geld waard?
- Hoe is hij tot het uiteindelijke resultaat gekomen? (materiaal, soort verf...)

Vergeleken met de architecten van zijn tijd was Gaudí opvallend praktisch ingesteld. In plaats van veel tijd achter de tekentafel door te brengen, was hij vaak in de weer met schaalmodellen om bijvoorbeeld de sterkte van een constructie te testen. Zijn bouwtekeningen waren vaak schetsen, dus weinig exact. Pas tijdens de bouw ontwikkelde hij veel van zijn ideeën, vaak na overleg met de arbeiders. Omdat hij over zijn theorieën en principes vrijwel niets op papier zette, werd hij na zijn dood relatief weinig nagevolgd.
Het was ook niet makkelijk om Gaudi's werk voort te zetten. Naar onze (huidige) normen, werkte Gaudi met een erg kleine veiligheidsmarge, te klein zelfs. Huidige architecten kunnen zijn indrukwekkende werk dan ook maar moeilijk navolgen.
Gaudí's gebouwen maken een extravagante indruk, maar hij gebruikte vooral relatief goedkoop en lokaal beschikbaar materiaal, zoals baksteen. Voor zijn mozaïeken werden vaak scherven gebruikt die afval waren van firma's in keramiek.- bronnen


-www.wikipedia.gaudi


- Boeken

THAMES AND HUDSON, De zeventig beroemdste bouwwerken van de wereld, 2002, 304 pagina's